+48 790 205 291     info@systemy-it.com

System ERP - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa

Tworzymy systemy informatyczne ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Pozwalają one na współdziałanie i synchronizację danych w całej organizacji jak i poza nią. Nasze rozwiązania daja możliwość zarówno gormadzenia informacji jak i prztwarzania - wykonywanie skomplikowanych operacji, generowanie dokumentów i wykresów, zarządzanie kodem źródłowym, procesami i kwerendami za pomocą konfiguratora systemu (panelu administracyjnego). Systemy ERP wspomagają proces decyzyjny, dają pełny obraz stanu przedsiębiorstwa oraz w znacznym stopniu poprawiają i optymalizują wykorzystanie zasobów.

Dowiedz się więcej o naszych systemach Skontaktuj się z nami