+48 790 205 291     info@systemy-it.com

FileMaker Server 16


FileMaker Server to szybkie, niezawodne oprogramowanie serwerowe służące do zarządzania i wspóldzielenia rozwiązań bazodanowych stworzonych przy użyciu FileMaker Pro (sprzedawany oddzielnie) oraz rozszerzenia ich dostępności o przeglądarkę internetową. Każda grupa, mała i duża, ma możliwość symultanicznego dostępu do najnowszych informacji, stając się bardziej produktywną niż kiedykolwiek wcześniej.


Łącz się z danymi udostępnionymi przez FileMaker Server za pomocą dowolnej kombinacji klientów FileMaker Pro, FileMaker Go i FileMaker WebDirect. Korzystaj z jednoczesnych połączeń by mieć dostęp to rozwiązań hostowanych na FileMaker Server 13 z FileMaker Go lub FileMaker WebDirect. FileMaker Server zawiera licencję na jedno połączenie jednoczesne. Dodatkowe połączenia są dostępne do zakupienia.

Więcej na temat połączeń jednoczesnych znajdziesz w FAQ


Pobierz demo     Kup teraz     Kontakt

Filemaker Server

Zalety FileMaker Server

Szybka Instalacja

Szybka instalacja i administracja

Większość instalacji FileMaker Server zajmuje mniej niż 20 minut więc szybko można rozpocząć zarządzanie bazami danych zdalnie i automatyzować zadania administracyjne. Twórz grupy administratorów i przydzielaj im wybrane zadania administracyjne zachowując pełną kontrolę nad swoim serwerem. Wyświetlaj listy baz danych dostępnych dla Twojego zespołu poprzez Grupową Stronę Startową.

Profesjonalne Zabezpieczenia

Najwyższy Standard Zabezpieczeń

Zarządzaj dostępem użytkowników przez zewnętrzne usługi autentykacji jak Active Directory/Open Directory. Korzystaj z szyfrowania SSL dla bezpieczeństwa przesyłu danych. Dane są również szyfrowane przy użyciu mocnego klucza szyfrowania AES 256-bit w FileMaker Server. Do włączenia szyfrowania w bazie danych wymagany jest FileMaker Pro 13 Advanced.

Niezawodność i Dostępność

24/7 Niezawodność i Dostępność

Uzyskaj dostęp do swoich danych 24/7. Chroń swoje dane dzięki automatycznym kopią zapasowym, które będą wykonywane nawet gdy Twoja baza jest w użyciu.


Technologia Webowa

Technologia Webowa

Dzięki nowej, przełomowej technologii webowej FileMaker WebDirect, do udostępnienia bazy danych FileMaker, nie są wymagane żadne umiejętności programistyczne. Opcjonalnie możesz użyć Custom Web Publishing dla stworzenia profesjonalnego interfejsu przeglądarkowego w technologii PHP lub XML.

Skalowalność

Doskonała Skalowalność

Zarządzaj grupami użytkowników FileMaker Pro przy pomocy niezawodnych zabezpieczeń oraz wydajności sieciowej. FileMaker Server nie posiada ograniczenia na ilość połączeń klientów FileMaker Pro. Techniczny limit jest narzucony przez Twój sprzęt, organizację bazy danych i system operacyjny.

Bazy danych

Korzystaj z ODBC

Korzystaj z ODBC (Open Database Connectivity) oraz JDBC (Java Database Connectivity) by odczytywać z, i zapisywać do bazy danych FileMaker hostowanej na FileMaker Server dane z dowolnych, zewnętrznych programów i narzędzi programistycznych. Wspierane jest do 50 jednoczesnych połączeń ODBC/JDBC.