+48 790 205 291     info@systemy-it.com

System MES - System Realizacji Produkcji

Systemy MES służą głównie zbieraniu informacji z poszczególnych stanowisk, maszyn i innych elementów produkcji.

Ten prosty sposób automatyzacji przepływu danych i informacji pozwala na bardzo efektywne zarządzanie i określanie przydatności poszczególnych elementów linii produkcyjnych. Co więcej możesz w prosty sposób wychwycić wszelkie nieprawidłowości i przesyłać raporty, informacje do osób odpowiedzialnych za ich zarządzanie lub naprawę.

Największa zaletą jest możliwość automatycznego tworzenia raportów, wykresów i powiadomień bez potrzeby angażowania pracowników i zarządu.

 

Funkcje Systemów Realizacji Produkcji

 

 • śledzenie i wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym
   
 • śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi
   
 • śledzenie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych i ludzi
   
 • rejestracja przyczyn przestojów nieplanowanych
   
 • rejestracja przyczyn przestojów planowanych
   
 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym
   
 • aktualizacja stanów magazynów materiałów, półproduktów, produktów finalnych
   
 • zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części
   
 • akwizycja danych z procesu technologicznego
   
 • możliwość wymiany danych ze sterownikami i systemami wizualizacji
   
 • natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach występujących w czasie produkcji
   
 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji
   
 • podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji
   
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie (maszyna), jak i ręcznie (człowiek)
   
 • śledzenie przepływu wyrobów, genealogia produkcji
   
 • harmonogramowanie przeglądów i remontów
   
 • opcjonalnie wymiana danych z systemami klasy MRP/ERP na poziomie „wertykalnym”
   
 • opcjonalnie współpraca z systemami klasy CMMS na poziomie „horyzontalnym”
   

Korzyści systemów MES

 

 • wzrost produktywności
   
 • wzrost wskaźnika OEE
   
 • skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
   
 • obniżenie kosztów produkcji
   
 • poprawa wizualizacji produkcji w toku
   
 • skrócenie przestojów nieplanowanych, jak i przestojów planowanych
   
 • poprawa jakości produkcji
   
 • zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
   

Dowiedz się więcej o naszych systemach Skontaktuj się z nami